Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VaN de openbaring iaaren, in eene duisterheid leeven, die, naar 1 len vermoede , altoos heeft plaats gehad en waarin deeze volken, misfchien, ook zo lang blyven zullen, totdat een, gunftiger lot ïen voor eene nadere verlichting vatbaar maakt , en hen naauwer met andere volken verenigt , welke aan hen hunne begrippen

mededeelen. .

De reden kent zichzelve ook veel te min, dan dat zy in ftaat zou zyn de maate van haare eigen krachten zeker te kunnen bepaalen Het Komt in deeze onderzoeking daar eigenlyk ook SS op aan; de gefchieden*;der menschhe^, die tevens de gefchiedems der reden is, Kan Z ons alleen de zekerfte aanleiding toe geeven, en ten dien einde moeten wy tot de eerfte kindsheid der menschheid te rug treeden en dan nagaan hoe zich haare vermogens , van tran tot trap, hebben kunnen ontwikkelen.

Ik zal W niet ophouden met de nieuwe wvs-eerige Romannen , wegens den eerften Zfprongk der menfchen. De ^ die natuur , welke hy tegenwoordig bezit, noodwendig van den beginne-af moeten.hebben. Het komt hier ook met op aan van hoe kort-of langgeleden wy ons deezen eerften ftaat b edachten hengen; wy moeten dien, ten Sh4e , toch eens plaats S-e" ^ e ten ons eenen eerften mensch, of hevei, een Terst pl menfchen voorftellen. Wy gelooven ook dat de mensch, toen hy uit de hand

Sluiten