Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het algemeen. £

van zynen Schepper kwam, volkomen gevormd was met rype zinnen en fterke leden, want wy kunnen hem, als een kind, ons gantsch niet voorftellen. — Doch wat is de mensch nu?- Naar zyne verordening een uitmuntend fchepfel; voorzien van bekwaamheden om de diepfte geheimenisfen der natuur optefpooren: om de hemelen temeeten: om zich te verheffen tot aan den Schepper, en de wetten te ontdekken naarwelken Gods eeuwige wysheid en liefde de waereld regeeren- — de waare heer der aarde ; die de natuur, naar zyn welbehagen, verandert; haare elementen, naar zyne oogmerken,dwingt: die op de grondelooze diepten, veilig,van de eene pool naar de andere vaart; in de diepfte klooven der aarde dringt; aan de hardfte metaalen allerlei gedaanten geeft; de natuur in haare eerfteoorfprongklyke ftof oplost. — Maar met dit alles k hy ook het jammerlykfte fchepfel; hy is van een eerstgeboren kind in niets onderfcheiden dan in de vastheid zyner leden. — Hy heeft wel eene duidelyke bewustheid, bezit wel rype zinnen waardoor op éénmaal duizenden gewaarwordingen als in hemftroomen, maar *y kan 'er nog niet by nadenken; zy bedwelmen hem jaaren lang eer hyze, van trap tot trap , leert onderfcheiden : by bezit de bekwaarnh^d wel om vernuftig te zyn ; maar echtei bevind hy zich zonder eenige wezendIvke begrippen; zonder nog eenig vermogen A 3 om

Sluiten