Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE GELIEVE».' tgt

sne kind veegde haate oogen af, en begon my te vertellen, wat "er gebeurd was. Ikwasal„ leen ( zeide zy,) in de Zaal, om myne les

op het Clavier over te lceren; myneGouver„ nante was voor een oogenblik van my afgea ,, gaan, en ik hoorde in het naaste Kabinetja „ heel luid fpreeken. Men befcfauldigt my

van nieuwsgierigheid, maar nu had ik ec „ waarlyk wel reden toe! Ik ging op myne too,, nen naar de deur, en keek ftilletjes door hee .„ fleutelgat; en ik zag Papa, die tegen onzer „ lieve Mama zei, zyn arm uitfteekende: (ent het kleine aapje bootste re gelyk die beweeginjj pa ) „ ja, ik zal haar wel doen gehoorzaamen, „ „ of het Klooster zal haar voorland zyn»

,, Gy zyt veel te zagt, Mevrouw, en het is ,, „ uwe dwaaze taegcevendheid, welke haat

,, bederft. My te durven afflaan _

Myne lieve Mama zat by de bureau; zy fcheent „ heel droevig, en zugte nu en dan. (Die goede Moeder! ik zugte insgelyks, en j\Tollette deed my dit opmerken. ) Zy vervolgde: „ Papa wandelde met gr«ote Happen het, „ vertrek op en neer; eensklaps trok hy aan, „ de fehel. —— „ Wilt gy iets hebben ? vroeg ts myne Mama. „ Ik wil, dat men haar K 4 „ r«c-

Sluiten