is toegevoegd aan uw favorieten.

Therese en Faldoni, of Brieven van twee gelieven te Lyon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWÉÉ GELIEVEN-

„ ooit daar uit gerukt worden ? ik zou flegts „ zyne traanen zien, ik zou flegts zyne klag,, ten hooren , en die zouden myne ziel ver,, fcheuren: befpaar my dat fchouwfpel." — ,, Wel nu , myn kind, hy zal u dan niet

,, zien; cn gy zult voldaan zyn." Hy

„ zal dan niet komen! ik zal hem dan niet

weer zien! Myn God, wat is myn

„hart zwak; ach, dat hy kome; dat hem de ,-, uitgeftrektheid zyner overwinning ten vollen „ bekend zy; laat hy den ftaat zien, waartoe „ik vervallen ben; en, zo hy eenige deernis ,; met my heeft, dat hy dan afzie van langer „ gevoelens te voeden, die ons beider ongeluk

„ zouden uitmaaken. " — Zy had nauw-

lyks uitgefprooken, of Faldoni was aan haare voeten; hy was aan de deur van de kamergebleeven, om de uitfpraak van zyn vonnis aftewagten; droefheid en angst bragten hem buiten zig zelve; hy hief de handen hemelwaards, wierp zig op den vloer op zyne kniën voor den Engel neder, en bleef daar onbeweeglyk liggen. Therefe rigtezigop, herkende hem, hefte haare oogen naar den hemel, cn floot die ylings weder toe. Haare Moeder hield haar eenen arm om haar geflaagen, cn wees met P 4