Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256 BRIEVEN VAN

heil uitgewerkt hebben. Denk, dat ik uw kind, uw eigen bloed geweest ben; en laat h :t my gegund zyn, u nog eens myn Vader te noemen ! Het is de laatfte maal, dat een zo tedere naam myne lippen ontglipt. Laat doch, by het leezen van deezen brief, waar myn hart zig in alle zyne volheid uitftort, het uwe niet onaangedaan blyven; laat het u eenige traanen van liefde en beklag afperfen! — O myn Vader , verhoor myne bede! Ik fmeek om niets dan om uwe traanen; en ik fterf vernoegd.

ZEVEN-en-VYFTIGSTE

en laatste BRIEF.

therese aan oonstance.

Wy moeten fcheiden, myne waarde Conftance; voor eeuwig moeten wy fcheiden. Ik ga ever in eene andere onbekende landftreek; ik weet niet al te wel, waar heen ik ga; maar wat verfcheelt my dat? Ik zal verre verwy-erd zyn van de wreedaarts, die my vervolgen;

cn

Sluiten