Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der 011 s, zou dat geene, hetwelk' zij voor een bewijs van hoogachting en liefde aanzien, in een man wel iets anders zijn dan een bewijs van eene volmaakte gezondheid? Vóór eenigen tijd zeide ik u, dat, indien de vrouwen eene oprechte belijdenis wilden doen, men zou zien, dat zij nog meer dan gij de liefde in de opwellingen des bloeds doen beftaan. Beproef eene minnares, als de hartstocht eerst bij haar begint te werken; de liefde is als dan eene bovennatuurkundige gewaarwording, waar aan de zinnen in het geheel geen deel hebben. Even gelijk die wijsgeeren, welke in 't midden der folteringèn niet erkennen wilden eenige fmert te gevoelen, zal zij een langen tijd de martelares van haar- aangenomen ftelfeï zijn. Maar, zal eindelijk het arme fchèpfel, terwijl het haare verbeeldingen nog wil ftaande houden , zich niet laaten bewegen ? 'Vruchteloos zal als dan haar minnaar haar voorpraaten, dat de liefde eene bovennatuurlijke en goddelijke gewaarwording is-; dat zij levendig wordt gehouden door verheven gezegdens en bovennatuurkundige redeneringen; dat men haar vernederen zou, wanneer men iets lichaamclijks en menfchelijks daar onder wilde vermengen ; vrugteloos zal hij zijne hoogachting en kiefche denkwijs, roemen; ik verzeker u, in den naam van mijn geflagt zonder eenige uitzondering, dat deeze redenaar zijn fortuin niet zal maaken. Men zat zijne hoogachting voor befchimping, zijne kiefche denkwijs voor fpot, en zijne verheven redeneringen voor belachchelijke voorwendfels houden. Al-

Sluiten