Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Hi )

ik uit haar naam u te doen hebbe! Ik begryp, dat Lotje er mede te vreeden zou kunnen zyn, en gy niet langer u weigcragtig behoeft te gedraagen.

Te rug derhalven, myn lieve Fett ! wanï de Opfpraak moet gy in alle gevallen vermyden. En ten einde gy u weder eénigzins by uw Moeder aangenaam zoudt maaken, dat noodig zal zyn, begryp ik, dat ge u fpoedigop reis moet begeeven. Ten minften behoort gy uwe Moeder daadlyk te antwoorden, en zo veel mooglyk te bevreedigen: want zo gy talmagtig zyt, vrees ik, dat zy van de bedreiging, die haar zuiver ernst is, gebruik zal maaken.

Ik ben, enz.

STRUNDEL.

DRIg

Sluiten