Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 226 )

minder dan dat ! Maar ik bedoel enkelyk u te waarfchuuwen. Ik wil een Voorbeeld aan my zelve geeven. Ik verbeeldde my.het gel uk in myne armen gekneld te houden, ik dagt my op eene hoogte geveftigd te hebben, waar niets my kon doen wankelen ! waar ik ook onwankelbaar zou gevestigd gebleeven zyn, zo

ik niet flegts op nieuw! Ach! thans zie

ik, dat ik al het voorleedene zou hebben kunnen trotfeeren ! dat ik, in weerwil van myn veinzen, en ondanks myne voorige aanftoottyke leevenswyze, nimmermeer door myn Man verftooten zou zyn geworden, had ik flegis

den laatften misftap niet begaan ! En van

deeze hoogte van zelfgerustheid, van deezen top der ontluikende rechtfchapenheid heb ik

my nedergeftort! Doe niet, Lotje! gelyk

ik deed! Hoor naar het verzoek van den Zoon, dieu haatenmoet, wanneer gy zyne Moeder niet verfchoont. Als Egtgenoote zal hy u beminnen, wanneer gy eene Dogter kunt weezen, doch kunt gy dit niet zyn, dan zal hy u als een Byzit haaten.

En hoe kunt gy de Moeder verdagt houden, om dat zy u niet op het eerfte gezigt beminde, omdat zy niet zo teffens aan u gewennen kan,

aan

Sluiten