is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moses. 439

niets, van hetgeen de inftelling ergens nadeelig kon worden, hunner opmerkfaamheid zou kunnen ontfnappen.

Maar! hier verheft zich nu de ftem der groote tegenwerping, alsof juist al het bygebragte bewyzen zou, dat deeze geheele inftelling niets anders dan een konftig faamenweeffel van een ftaatkundig priesterfystema ware, dewyl de theocratie, die het volk zo fterk was ingeprent, de groote menigte en magt der priesteren, hunne kostbaare en voor het land lastige onderhouding, de drukkende pracht van den Godsdienst, de eeuwig-vergeeffche bezigheden in denzelven, het aantal van zo veele nietsbeduidende, onder de gewigtigfte zedenwetten vermengde,en aan het volk, zonder onderfcheid, hoog toegerekende wetten, haare tirannige geftrengheid, de bloeddorftige onverdraagfaamheid, en de hieruit oorfprongklyke en het volk ingedrukte algemeene menfchenhaat, — gezamentlyk aangelegd en ingericht zouden zyn, om de Ifraëlieten in hunne lompe domheid en priesterflaverny te houden.

Naar myne gedachten, heb ik, in deeze op. telling van verwytingen, alles faamgevat waar. mede bolingbr oke, de voltaire, en alle de vyanden van den geopenbaarden Godsdienst, de waereld federt lang bedrogen hebben. — Ik zal dit alles kortlyk kunnen beantwoorden.

Theocratie: — het woord is nieuw; j o s eEe 4 PHtiss