Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

@p de gelukkige Omwenteihh

ten zegenryken triomf c er « BATAA F S C H E V R YB E I O* Wyze: Prftfr te* 'Vader Hvefd nu .<ait*

X'ioe fchoon blinkt ons uvr lieflyk licht».

ö Dierbre Vryheid! toe, Waar Dwang met alzynftoet voor zv.--ent I

Zo zweept des Hemels roê De tro'fche Heerfchzucht a:n een kant,

Nu gy het hoofd verheft, En vlugten deed den Dwingeland,

1 ie thans uw magt béfeft. a.) Zo leeft gy bly, na veel verdriet,

Waaruit gv zyr et red, Da&r elk Bataaf u hufoe biedt,

Vu u in *t eerehoQT z r: 'Alom plant hy u i»om by '-oom;

Ten blyk van zyne vreugd , Aan Rhyn en Maas en 'Vmftelftrootn,

kn gv erkent zvn deugd. 3.) ö % ryheid' doehtéf der Matuur,

Door God zelf voörtgetet ld 'J)ieeik uw invloed, by het vuur :

Sluiten