is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriend der vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ii8 De Vriend

verfchot van gefprek in een gezelfchap , en gcvolgelyk ook minder grilligheeden.

Wyl zy zoo veele eifchen niet hebben, fpreeken ze op een minder hoogen toon , en vormen zich dus een beleefd , vriendelyk Caracter , dat dc aangenaamheeden , die haar eigen zyn, z;oo veel te treffender maakt, als zy daarop minder zich laaten yoorftaan.

Het zyn deeze voordeden , welke tegen die van een fchoon gelaat opweegen , ja die zelfs overtreffen. Daar zyn in het Caracter en in het Humeur magtige bekooringen , die het gebrek aan fchoonheid vervullen, cn tegen welke zy niets overftellen kan.

Maar deeze bevalligheeden zyn tenens minder ongemeen dan de fchoonheid zelve : zy zyn niet gelyk deeze, met wederhouding , in kleine maate verdeeld; de natuur heeft in

het