Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn de Schepping der Weereld. 19

derzelven tot laatfte einden , niet afhangt van bezondere gevallen en omftandigheden , maar fteunt op den aart der dingen in het gemeen, en op Gods algemeen oogmerk in de voordbrenging en fchikking van 't heelal.

9. Indien er maar ééne zaak is, welke oorfpronglijk , en zonder opzicht tot eenig toekoomend onderfteld geval, der Godheid betaamt ten doelwit van de fchepping der weereld te ftellen, dan kan er niet meer dan één laatfte einde vari Gods werken , in den ftraksgemelden verheven zin , weezen. Maar zoo er verfcheiden dingen zijnj in aart geheel onderfcheiden, welken volftrekt, en onaf bangelijk van vooronderftelde toekoomende gevallen , Gode aangenaam zijn , en welken daadlijk door de fchepping der weereld bereikt worden , dan zijn er verfcheiden laatfte einden der fchepping in dien verhevenften zin.

È 2 EER.

Sluiten