is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XVII{de.} deel [...]. Behelzende de historie van Algiers, Tunis, Tripoli en Barca; benevens die van [...] Malta.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23<S HISTORIE

XIX. De door kunst gemaakte ze'dzaamheden hier te boek', lande zyn meestal van Romeivjchsn oorlprong. Eene iv. der merkwaardiglten is de driedubbele vloer van Mohoofdst. za-fk liggende de deelen naast elkander , ter plaatze Lafd- Seedy Doude, of Davids Heiligdom (B).genaamd, volgens de regels en zeer fraai gewerkt. Behalven het algemeen ontwerp, volvoerd met alle mogelyke wendingen en verfcheidenheid van kleuren, ziet men 'er afbeeldingen van paerden, vogelen, v^fchen en boomen, zo keurig onder elkander gemengd en fraai ingelegd, dat zy zich even leevendig en heider ver toonen als eene goede fchildery. Het paerd ftaat in dezelfde houding , lals bet vertoond wordt op de Kar. thaagfche medailjes De vogelen zyn de Hawik en de Patrys; de.visfchen zvn de Afrikaan/ih* 'ïtraba, en de Barbeel; de boomen zyn de Palm er) de Olyfboomen.

De Schouwburg te Jvnxme is insgelyks eene Komein/che Oudheid, oorfpronklyk beftaande uit vierenzestig Boogen, en vier ryen van Kolommen Veel heeft de bovenfte ry. geleeden van de Arabieren, en vier boogen wierden van boven tot beneden vernield door Bey Mohammed, omdat de oproerige Arabieren zich agter dezelve verlchanst hadden. Wat aangaat den buitenkant, niets is meer in zyn geheel en fraaier; van binnen is de grond der zitplaatzen, en de Qylfa rven, na dezelve loopende, nog in weezen. Het Perk is genoe^ziam rond; in het middelpunt is eene diepe put van gehouwen fteen; de. pilaar, welke het I'eUim, of gehemelte, fchraagde, mag onderfteld worden hier geftaan te hebben.

CB) Dus genaamd naar eenen Meorfchen Heilige in deezen oord. wiens graf, welk hier vertoond wedt, twee ellen lang .s. Doch, waarfchynlyk. is het ni«s anders d.n een brok van een Romeinsch Prat rium. (,*}

O** - (*3 Jou»* ( )