is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XVII{de.} deel [...]. Behelzende de historie van Algiers, Tunis, Tripoli en Barca; benevens die van [...] Malta.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van TUNIS.

239

den vloer met water te befprengen. De zeewinden,die uit het West Noord-Westen en uit het Noorden waaien, brengen in den zomer droog weder, doch in den winter regen mede; doch de Ooste zo wel als de Zuide wind is meestal droog, hoewel, in de meeste faifoe. nen, van een bewolkten dampkring verzeld. De vroege regen valt doorgaans in Herfst-, en zomtyds in Wynmaand. Terftond daarnaa ploegen de Arabieren den grond, zaaien hun koorn, en planten hunne boonen, garst, linfen en Garvancos (C) omtrent drie weeken laater. Hun oogst vangt gemeenlyk aan in Bloei-, of in het begin van Zomermaand, naar gelange van het voorgaande faifoen. Zy ploegen met osfen; de hoeveelheid zaads, 't zy van tarwe of garst, is derdehalf fchepel per akker, welke door elkander tien-, en in zommige oorden negenvoudig geeven. (/>) Meer dan hunne nabüuren de Arabieren leggen 'zich de Tunetaanen op den landbouw toe; ieder duim gronds wenden zy ten voordeele aan: men moet derhalven geene regelmaatigheid, veel minder fieraad, zelf in hunne tuinen verwagten: fraaie wandelwegen, bloemperken en andere fieraaden zouden als eene verfpilling van nutten grond worden aangezien; en regelmaatigheid in planten-en zaaien, of eenige andere verbetering, als eene fcbandelyke afwyking van het gebruik hunner voorouderen, welk zy heilig aankleeven; het zaaien en planten valt hun zwaar genoeg, zonder iets meer te beoogen. Nog minder werk maaken zy van

r v c Mynen C/O Shaw.

(C) Dit is het^«r der Ouden, en onze zo genaamde graauwe Erwten ; zy verichillen daarin van de andere, dat zy door fcooken met in eene pap veranderen, ge/yk andere peul vrugten. Hierom worden zy nooit alleen opgedischt, maar te gader met hunne Pillaw «n koeskoes. Meestal worden zy gebraaden gegeeten, en als zodanig van lieden van allen ouderdom en rang voor eene lekkerny gehouden.

XIX.

boek. IV.' .,

HOOFDST,5

Ufo.1