is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^

romeinsche

H. onderhandelingen bij de agterdochtige Vo i-

bo r k ...

ixi. cers ontwijken zou. hoofdst. j-üj geleidde zijne moeder naar de Veld^' \°%6 C'heers-tent, doch liet zijne bijldragers verJ. van R.trekken, en leide zelf zijn Veldheers-flaf en mantel af, om met haar meer als zoon dan als Bevelhebber te kunnen fpreken. Eij dit mondgeiprek riep hij tevens de voornaanifle Edelen en Veldoverflen, en liet elk ander toe, die getuigen zijner onderhandelingen zijn wilde. Veturia flond met haare fchoondogter en kleenkinderen voor het gefloelte van haaren zoon, en de aanzienlijkflcn der Romeinfche vrou* wen omringden haar. Aanfpraak De braave moeder flond eerst een wijl

van vetu- fpraakloos van aandoening, haare neder-

iua aan L °

haaren geflagen oogen bevochtigden den grond met

Zoon* veelc traanen, en dit welfprekend zwijgen brak eiken aanwezigen het hart. Voords herflelde zij zich en fprak: „ Deze vrouwen, marcius, mijn Zoon! beefden voor de rampen, die haar bij Rome 's verovering dreigden, en namen haare toevlucht tot ons, na dat gij haare mannen onverhoord gelaten had 'y die lieve gezellin-