is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 437

linnen, wier troost, in uw afzijn, zoo n. menigmaal ons hartenleed verligtede, kon- B1°^ K den wij de bede niet ontzeggen; om onsHOOFüSTnaar u te begeven en u voor het zuchtendf" ™8°r C' vaderland te verbidden." J. van R,.

Marcius viel haar hier in de rede:. j66' ,

Andwoord

„ het is mij onmooglijk, mijne vrienden van comoaan mijne vijanden opteofferen, en bij hetLANÜS' aanvaarden van mijn opperbevel zwoer ik met duuren eede, nimmer hunne belangen te verraaden , of mij, zonder hunne toeftemming, met den vijand te laten bevredigen. Dat Rome den Volscers het ontweldigd eigendom wedergeve, en hun een gelijk recht, als den Latynen, toekenne, en het zal vrede zijn, doch anders niet. Zegt dit, ö vrouwen, aan uwe echtgenooten , en wijt het niet aan marcius noch aan &q Volscers, maar alleen aan hunneeigen hardnekkige onredenlijkhcid, wanneer zij bij de herovering van het eigendom eenes anderen tevens het hunne verliezen. En gij, mijne moeder, verzoek uwen zoon tot geen laaghartig verraad ; erken in zijne weldoeners uwe vrienden; houd zijne vervolgers voor uwe vijanden ; blijf bij hem, en deel in al zijne eer, in al zijn Ee 3 ge.