is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 439

van een jaar de rijd der bedaarde en wel- B. meenende vredesonderhandelingen zijn : Rome zal zoo veel toegeven, als deszelfs hoofdst. waardigheid eenigzins lijden kan. DsFols-1' C cers zijn wel Hout op uwe overwinningen, !• van R maar uwe ftaatkunde kan het aan geene 2Ó<S' middelen ontbreken, om hun hiertoe over te haaien: de vrede is toch altijd verkieslijk boven het oorloogen ; vrijwillige verbonden zijn alzins zekerer dan afgedwongene; en de voorzichtigheid leert gemaatigdheid in den voorfpoed. — Luisteren zij echter naar deze en dergelijke redenen niet, leg dan uw Opperbevel neder. Dit toch is geenzins onmooglijk, dit kunt gij met een goed geweten doen. — Gij zult u immers niet fchaamen, van naar uwe moeder te luisteren ? Of vreest gij veelligt den fchijn van ondankbaarheid tegen uwe weldoeners ? Doch die openftaande fchuld van verplichting kunt gij reeds lang geflooten reekenen, daar gij hunne gastvrijheid en vertrouwen rijkelijk genoeg vergoed hebt met het herftel hunner onafhanglijkheid, en met de bewerking hunner grootheid, welke hun in ftaat fielt te overwegen, of de verdelging vmRome bevordcrlijker voor hunnen Staat Ee 4 zou