Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 50?

(triarii) ftortten met zulk eene drift van den heuvel op de ongeregelde benden af, dat zij zich verplicht vonden, met veel verlies terug te trekken. Thands liet de Conful zich niet misleiden door de uitdaaging van den vijand, die zich in de vlakte had uitgebreid, maar moest tevens zien, dat het Vilsctfche leger daaglijks door nieuwe troepen verfterkt werd, zonder den onwederftaanbaaren ftorm van zulk een talrijken aanval, of het gebrek aan leevensmiddelen, door eenen bedekten aftogt te kunnen ontwijken. Gelukkig zond zijn ambtgenoot hem de uitgelezenfte benden tot ontzet. Dezelven waren bij nacht ongemerkt binnen het leger gekomen. Den volgenden dag waagde de vijand den algemeenen ftorm, maar werd nu zoo nadruklijk ontvangen,dat hij na een aanmerklijk verlies binnen zijne legerwallen terug trok. Het ontbrak den Romeinen nu aan geen leeftogt, en ^ïmiuus zou thands onbelemmerd hebben kunnen aftrekken, om de algemeene volksvergadering ter ftemming van nieuwe Overheden bij te woonen, indien de fchaamte van zoo ongelukkig voor het gemeenebest geftreeden te

heb-

ii

BOEK

IV.

HOOFDST.

J. voor C.

481.

J. van R. 271.

Sluiten