Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 51

fchriklijke rechtspleeging beloofden al] voorteekenen weder een nieuw geluk aa den Staat, (i)

Tegen de aanftaande verkiezing vai nieuwe Overheden kreeg alles in Rom eene zeer onrustige gedaante. De Raads heeren zagen het liefst jonge lieden aai het bewind, op wien hun gezag den mees ten invloed behouden kon , en waren voo al gefield op den zoon van appiuj claüdius, die zijnen vader in ftreng heid gelijk, in hoogmoed te boven , was Het Volk integendeel had het liefst man nen aan het roer van minzaamen aard er achtbaare jaaren. Beiden deze partijen el kanderen niets toe willende geven, beftreeden de Confuls en Gemeensmannen fcn/ vruchtloos elkanders gezag. Eindlijk befloot de Raad, dezelfde tusfehenregeerinf in trein te brengen, welke 'erbij het overlijden van een Koning weleer had plaat! gehad; en werd a. sempronius atrat, het eerst tot zulk een Tusfchenkoning bij het afzijn van Confuls benoemd. Sp. lar-

tius;

(O Dion. hal. L.VI1I. p. 553-55Ö. liv. L II. c.4a. De laatfte noemt deze Priesteresfe oppia, II. DEEL. Kk

3

e tl

B O EK

N IV.

HOOFDST.

]. voor C.

1 480.

»J> van R. 972.

Oneenig. 1 heid over de benoe» "ming van [ Confuls.

I

; Interregnum.

Sluiten