Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vï tOE-EÏGENlNG.

Gy, die de Hartvriendin des zu'vren Godsdienst zyt, 't Verbasterd Christendom befch'Aiwt vol diep ontfermen ,

Gy moet myn Werkje , aan zyn yerbetring toegewyd, Door uwen invloed onderjieunen en befchermen.

Zogy het, myn Vriendinne, uw aandt.cht waardig acht, Dan gaat het my niet aan, wat veelen moogcn praat en ,

Ik heb de laagheid fleeds met al myn hart veracht, Van hun, die haakten naar den lof van Meceneatcn.

Prystgy 't, als waarlyk nut, uw Landgenooten aan, pan durf, dan zal ik het gerust ter Drukpers waagen,

't Geen aan 't gezond verftandvan e e k k e ft heeft voldaan, %al ieder, die wél denkt, dit 's my genoeg, behaagen.

Intusfchen firekt het tot voldoening voor myn geest, Dat filets in ftaatis, o.oit dis yriendfehap te verbreken;

Dat niemand ooit in uwe ofmyne Schriften leest, Of hyvinfy ££ KKg r's naam,gevoegd'by dien van d e kek.

a. deken,

tpMMERLUSÏj

in de

VOOR-

Sluiten