Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B BYVOEGSELS OP DE WETTEN, ENZ,

VOLGENS NOTULEN VAN 5 AUGUSTUS, I789.

F°, 15. Are. 15.

De gasten van' een' verhandelaar zullen bepaald zyn op tientffrrf&ymmdèltogmy op zes*

VOLGENS NOTULEN VAN 30 SEPTEMBER, I789.

De byzondere titulaire leden zullen, in plaats van één , twee ducaten jaarlyks contributie moeten betalen.

F°. 40.

Wie zyne beurt als verhandelaar verzuimt , zal, boven de daarop gefielde boer te , de contributie als befchouwend lic] betalen, zynde ƒ 15:15.

Aan ieder der leden van dit departement zal een gedrukt exemplaar van deze byvoegfels worden ter hand gefield, # * *

Sluiten