is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 18?

zelfs vrijheid^ toebetrouvvde, en zich deszelfs grootheid fchuldig zou willen reekenen, Deze algemeene moedige drift,' welke den Albaanfchen Veldheer befchaamen moest, zou de keuze van een drietal allermoeilijkst gemaakt hebben, indien fuffetius aan eene zonderlinge omftandigheid den fchijn eener Godlijke befchikking niet had gegeven, (i)

Sequinius, een Albaan, had, ten gelijken tijd, zijne tweeling dogters uitgehuuwdaan curutius, een landgenoot van hem, en aan horatius eenen Romein. Beide deze zusters werden gelijktijdig zwanger, en bragten elk drie zoons ter waereld. Dit paar drielingen was in het leeven gebleven , en diende thands, in den bloei der jaaren, en even zeer om hunne dapperheid, als om hunne behendigheid en krachten beroemd, in de onderfcheiden legers. Op dit zestal liet fuffetius zijn oog vallen, en befchouwde het zelve, als door de Goden voorbefchikt, om dit tegenwoordig gewigtig verfchil te bellisfchen, terwijl het bijgeloovig

geCO DION. HAL. L. III. p. 150.

I.

BOEK UI IOOFDST,

De Hora* tiërs en Curiatiërs lier toe uitgekozen.