Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 4*f<

lijk te kusfen, om alzoo eens vereenigi op den Romeinfchen throon te zitten Terwijl dit overleg htm bezig hield, lie brutus zich, als bij ongeluk, op dei grond nedervallen en kuste in ftiltt de aarde, welke hij voor de algemeent moeder der menfchen aanzag, (i)

De verheffing van brutus deed hei bijgeloof denken, dat hij den waaren zin der duistere Godfpraak begrepen had . welke thands, gelijk in alle andere gevalt len , waarin het den Priesteren moeilijk was, eene uitkomst met waarfchijnlijkheid te gisfen , met zulke dubbelzinnige of duistere woorden gegeven werd, dat een van tarquyn's zoonen dezelven even goed kon fchijnen vervuld te hebben, wanneer de uitkomst flechts anders geweest was,

Bij hunne terugkomst vonden de Prinfen alles in beweging , om zich tot den oorlog gereed te maaken tegen de Rutulers. Derzelver land lag langs den oever der Tyrrheenfche zee ; Ardea was hunne

hoofd-

CO Dion. hal. L. IV. p. 564, 265. Liv. L. I. c. 56.

Gg 3

1 1.

buks

• va.

tHOOFDST. I

Oorlog tegen da Ru. tulen.

Sluiten