Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 507

maar wel bijzonderlijk, om zorgvuldig te voorkomen, dat l. domitius ahenobarbus, die reeds als Prator een rechtsgeding tegen hem beproefd had en nu naar het Confulfchap mededong, niet tot Conful voor het volgende jaar verkoozen wierd, waartoe hem zijne aanzienlijke afkomst de zekerfte hoop gaf, en waarvan c/esar zich niet goeds voorfpellen kon (i).

Crassus begaf zich terftond, na zijn overleg met pompejus, naar Ravenna,1 alwaar zich c/esar toen bevond , en hield i met hem een mondgefprek, waarin hij hem, als een oud vijand van cicero, met de fterkfte kleuren deszelfs aanval afmaalde op zijne landerijwet, ten einde hem daardoor de noodzaaklijkheid tot eene nieuwe zamenfpanning te leevendiger te doen bezeffen.

Pompejus wendde eene reis naar Af rica voor, om nieuwe koornbefchikkingen[ te maaken, en begaf zich fpoedig naar < Pifa, om van daar over te deken, doch ontmoetede opzetlijk ces ar te Luca, de

uiter-

(i) S u e t. in c & s. c. 24.

VII. boek IV.

hoofdst.

|. voor C.

55. f. van R.

697.

Crassus preekt C/ear te Ra. 'enna.

Pompejus sreekt es.ar te Lua.

Sluiten