Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

5°9

ftaan van zijn verzoek aan den Raad om onderiland voor het leger, in ftaat zouden ftellen , om hun daarin door handvulling en invloed bevorderlijk te' zijn, nemende zij dan ook, van hunne zijde, aan, om een ander verzoek , mede door hem reeds gedaan, om naamlijk zijn krijgsbewind met nog vijf jaaren, behalven die, welken hij zich zeiven door den Gemeentsman vatinius aangemaatigd had(i), te doen verlengen. Deze twee verzoeken, benevens nog een derde, om tien nieuwe Onderbevelhebbers te mogen benoemen ter betere befchikking over zijn krijgsbeleid en zijne reeds gemaakte veroveringen , door C/esar ongetwijfeld gedaan, om zich in tijds tegen de ondernemingen van domitius te dekken, indien hij eens Conful worden , en alsdan de eigene gewestbe= fchikking van cesar's Confulfchap mogt willen vernietigen , waren , zo al niet door heimlijken invloed van pompejus zeiven, althands naar zijnen zin door de Confuls, tot nog toe buiten overweging gehouden; en het verzoek ter krijgsverlen-

ging

(i) Zie boven bl. 2co.

VII.

BOEK IV. HOOFDST.

|- voor C.

55J. van R.

697'

Sluiten