Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

511

veldtogten tegen de verafgelegenfte Volkeren, den geest te Rome geheel beheerschten (1).

Pompejus begaf zich van Luca naar Sardinië, alwaar de broeder van cicero als een zijner Onderbevelhebbers de befchikking over het koorn had. Dezen ftelde hij verandwoordlijk voor zijnes broeders gedrag, hem herinnerende aan de beloften en voorwaarden, waarvoor hij zich bij deszelfs terugroeping had borg gefield, dat cicero, naamlijk,nimmer eenig bedrijf van c/esar's Confulfchap zou aantasten , op welke voorwaarden zij beiden zijn herftel bewerkt hadden. Hij begeerde, dat q u i ntus hem uit zijnen naam zou aanfchrijven, van niet hec minfte te roeren aan de Campaanfche landerijwet voor zijne terugkomst uit Africa, en van hem af te vorderen, dat hij cssar's belangen, indien hij dezelven al niet kon of wilde voorftaan, ten minften niet zou tegenftaan (2).

Quin-

(1) Plut. in crass- p. 551. Ll, in pomp p. 646. Id. in cms. p. 718. Appian. alex, de Ml. liv. L. II. p. 437.

(2) Cic. ad Fatm'l. L. I ep. 9.

VII.

BOEK

IV.

hoofdst.

J. voor C.

55J. van R.

«97-

Onderhoud

tusfchen

POMPEJUS

m den moeder /an cicero.

Sluiten