is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nr.

boek It.

hoofdst.

J. voor C

359J. van R,

393.

Een kloove midden op de markt.

<2CÖ ROMEINSCHE

De Hermeen, die misfchien 's Volks onwilligheid, om onder L. Manlius tegen hun te veld - te trekken , hadden aangezien voor zekere fchroomvalligheid, onderftonden thands wezenlijk eenige vijandliikheden, waarover de Raad hun door Verbondsprieifers voldoening afvorderde.

Geduurende deze onderhandeling, welke vruchtloos afliep , had 'er in Rome, het welk thands door allerleie rampen ontrust werd, dien het bijgeloof voor kenmerken van den toorn der Coden hield, een verfchijnzel plaats, het welk, hoe natuurlijk ontftaan en herfteld, echter in de gefchiedenis den fchijn van een wonder in beide opzichten gekreegen heeft.

Schier

Tribum Legionares, waar van 'er telkens twee te gelijk het bevel voerden. Tot nog toe hadden de Veldheeren deze bedieningen begeven, maar in dit jaar oordeelde het Volk het gevoeglijk, daar over zelf te befchikken. Daar men echter meestal vier keurbenden te gelijk in de wapenen b.agt, en'er dus vier en twintig zulke bedieningen te beltellen waren, vergenoegde zich het Volk, met 'er zelf flechts zes te begeven, en onder dezen kwam r, manlius in de tweede plaats in aanmerking.