Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 21;

Van beide kanten fneuvelde 'er meni^ een, zonder dat een voet gronds gewon nen of verlooren werd. Voor de derde maal werd de ftrijd hervat, nu geraakter de Hermeen aan het waggelen, deinzen, en vluchten, terwijl men echter aan hun nen moed of beleid niets kon wijten, maai ook deze overwinning in eene zoo volkomen gelijkfhande kans toe moest fchrijven aan het goed geluk der Romeinjche wapenen. De vijanden werden tot aan hun leger vervolgd, welks beftorming om den haten avond werd uitgefteld. Het gevecht was eerst na den middag begonnen , wijl de Dictator den ganfehen morgen ongunftige voorteekenen gezien had. Daags daar aan vond men het leger der Hernicers verlaten met agterlating der gekwetften. Men agterhaalde nog eene bende vluchtelingen, dien men ter neder hieuw. Intusfchen kwam deze overwinning zeer duur te ftaan, daar zij een vierde gedeelte des geheelen krijgsvolks en verfcheidene Ridders het leeven gekost had. (i;

De

CO Liv. L. Vil. c. cV?.

;

; Irr-

BOEK II. HOOFDST.

J. voor C.

359J. van R.

393-

Sluiten