is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 419

aanraaders des ongelukkig uitgevallen oor- Hl. logs floeg, hoorde der Rominen trotsch "S" befcheid uit den mondder afgezanten niet, HO0FDST' of riep terftond der Samniten volksverga-J' g0"0, dering bi] een, en voerde in dezelve del* van*R« ze fchrandere en mannelijke taal. „ Denkt 433* niet, dat uw gezantfchap geheel vruchtloos is wedergekeerd : s'Hemels toorn over onze bondbreuk is door hetzelve verzoend. Wien der Goden het ook moge behaagd hebben, ons tot zulk eenen ftaat van onderwerplijkheid te brengen, geen hunner, dit weet ik zeker, kan een welgevallen hebben in de trotfche verachting der Romeinen van onze aangebodene herftelling. Het geen wij gedaan hebben, heeft de Onfterflijken bevredigd, en gaarne laat ik elk ander Volk, ja elk mensch beoordeelen , of de Romeinen iet meer van ons konden vorderen. Kan zich echter een vernederd Volk op geene menfchelijke rechten beroepen, dan zal ik den bijftand der Goden affmeeken tegen eenen bloeddorstigen hoogmoed, die zich met geene fchaavergoeding, met geene uitlevering, met geene lijken noch bezittingen der wederfpannigen laat bevrediDd 2 gen#