is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 421

van herders eenig vee op onderfcheid ne afifanden tot digt bij de voorposten d( Romeinfche legers weiden, en beval hun wanneer zij opgeligt werden, te vertellen dat het leger der Samniten in Apulig lag e aldaar de Stad Luceria zoo zwaar bele gerd hield, dat dezelve zich eerlang zo moeten overgeven. Met zelfde geruch had pontius reeds weten te verfpreidei tot in het Romeinfche leger, en daar he zelve nu, door tien onderfcheidene her ders eenpaarig bevestigd werd, iloeget de Confuls, die geen bedrog vermoedden, daaraan een volkomen geloof.

Het kwam bij hun in geen bedenking, om de goede en trouwe Luceriërs te gaan ontzetten, en daar door tevens geheel Apulië voor den afval van Rome te bevvaaren; de weg alleen, dien men derwaards had in te Haan, vorderde eenig overleg. De een wilde, dat men den langften maar tevens den veiligften weg zou inflaan, en eerst een weinig terug zou trekken, om zich vrijelijk naar de Adriatifche zee te bewegen, en alzoo langs derzelver ftrand van agteren Luceria bij te fpringen. De ander vond den kortften weg raadzaamer, Dd 3 die

3- nr.

BOEK

s UI.

HOOFDST.

J. voor C. ' 319. tij. va» R. 433.

I

1

t

De R0.

incitien vallen in eene hin. ierlaag.