Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

493

naam van venox gaven, droeg echter deze waterleiding altijd alleen den naam van Aqua Appia, om dat zijn Ambtgenoot' haar alleen voltooide, (i)

Even eens ging het met de andere on*! derneming der Schatmeesters, die beiden Rome eenen ftraatweg naar Capua wilden \ bezorgen, terwijl dat wonderbaare werk' der oudheid tot heden toe alleen den naam van den Appifchen weg (via Appia) draagt, om dat appius denzelven ophetlaatfte alleen heeft ten einde gebragt.

Dit werk was den Romeinen niet min' nuttig, dan de waterleiding, en tevens op zich zelf niet min ftout en grootsch, dan dezelve. De Romeinfche legers, die 's jaarlijks het zuidoosten van Italië moesten heenen trekken, hadden het grootfte bezwaar in de Pomptynfche moerasfen, en moesten zich afmatten met het doorwaaden van poelen, het overkomen van dwarslopende rivieren en het beklimmen van bergen. Om dit te verhelpen greep de Romeinfche ftoutheid, welke den geest der Schatmeefteren bezielde, hetgrootfche

ont-

CO Front in. De Aquaedud.

nr.

BOEK

III.

lOOFDST.

[. voor C.

310. [. van R.

442. Straatweg oor Roïe.

'ia Appia.

Sluiten