is toegevoegd aan uw favorieten.

Anna.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANNA. 210

van haare Vrienden op Grosvenar••fquare, zo wel als in Somerfetfhire, te berooven. Maar, de zaak in den grond befchouwd zijnde , zoude zij dan wel kunnen weigeren , om eene aanzienlijke Lady, en debefchikder van hem, zijn lot, en zijnen geheelen rijkdom te worden? En fchoon alle zijne konftenaarijen, wanneer hij zijne perfoon en aanzienlijke goederen aan een onbekend Wees-meisje opofferde, door zulk een verachtlijk huuwlijk, een einde namen, verbande echter het denkbeeld van de bekoorlijke Anna, met juweelen omhangen, kostlijk gekleed, in eene pragtige koets, met Livrei]-bedienden , zittende, gevoegd bij dat van de jaloezij van alle de jonge Minnaars van zijnen tijd over dit zijn geluk, alle fmartelijke gedachten van 't gene voorbij was; terwijl hij zich met de betoverende hoop vlefde, van 't gene nog zoude kunnen gebeuren, en het befluit nam, om haar, wanneer het bleek, dat zij onfchuldig, vrij en zulk een groot geluk waardig was, zijne hand aantebieden.

Op dit oogenblik liet zig Jufvrouw Frajan aanmelden. Schoon dit bezoek van de deelgenoote in zijne ongerechtigheid, welk hem den voorigen dag ten hoogden aangenaam zoude geweest zijn, hem thands zeer ongelegen kwam, wist zij echter te veel van zijne geheimen, om heengezonden te worden. Zij

werd diensvolgends binnengeleid. Haar grim-

lagchend gelaat en doordringend oog overtuigden

hem.