Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEILIGEN GEEST. 25

Om eenige orde middelerwijl in ons onder^ zoek te brengen, zal ik de woorden van iederen Schrijver of Spreker des Nieuwen Verbonds, welke ter zake dienen, voordraagen, en 'er dan die gevolgen, betrekkelijk ons onderwerp , uit trekken, welke zij, in verband gcbragt, ons natuurlijk aan de hand zullen geven.

In het een en ander volgen wij deze leiding :

Jefus Christus, onze eerfte en hoogfte Leermeester, van den Vader, tot ons onderwijs, ten aanzien van den godsdienst, uit den hemel afgezonden , wien de Schrijveren des Nieuwen Verbonds voor hunnen Leeraar, en, door wiens Geest zij erkenden te fpreken en te fchrijven , verdient ongetwijfeld het eerst, en voor allen, van ons gehoord te worden. Wij zullen dan eerst, zijne eigene woorden over dit ftuk, uit de onderfcheidene gefchriften der Euangelisten opzamelen en overwegen. — Dus doende, zullen wij tevens hun, die een wezenlijk onderfcheid, in opzigt van waarheid en gegrondheid, tusfchen Zijne gezegden , en die der andere gewijde Schrijveren ftellen, zonder benadeeling van de waarheid, genoegen kunnen geven.

B 5 Ver-

Sluiten