is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den Heiligen Geest.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEILIGEN GEEST, n;

klaaring van de natuur en eigenlijke, inwendige gefteltenis van dien Geest zogten. Die te geven, kwam in Zijn plan, en naar Zijn oogmerk, zoo zeer niet te pasfe; daar hij 'er meer opzettelijk zijn werk van gemaakt heeft, om de bovennatuurlijke en wonderdaadige werkingen des Heiligen Geests , en Zijn bijzonder beftuur, bij, en ter bevordering van, de eerfte oprichting des Christendoms, te befchrijven; iets, het geen ons, voor een groot deel, hoewel niet geheel noch volkomen, de genoemde bijzonderheid, zijn herhaald gewag van den Heiligen Geest, oplost en verklaart. Wij kunnen dan niet verwagten, juist opzettelijk, aangaande de eigenfchappen en de natuur des Geests, van hem te zullen onderricht worden; te minder, daar 'er, toen ter tijd, voor zoo veel wij weten, nog geen twist over gevallen was; maar, vooral, aangaande de bedrijven"en uitwerkzelen van Denzelven, door welke de zonderling fnelle voordgang en uitbreiding van de Christelijke leere, ons verftaanbaar, en begrijpelijker wordt. Intusfchen kan het echter bijna niet misfen, daar 'er zoo vaak van dingen gefproken wordt, welke van dien Gee<t afkomftig, en gevolglijk tot Hem betrekkelijk zijn, of 'er moet H 3 ook,