is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontledende verklaringen van enige psalmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontledende Verklaring

Si. A. ^.0-. a. 2. BB. y*. £.3. I b. tot defelve niet komen fonden, maar dat de ware •.ugbeiJ van den God des beits, lbu nederdalen over den fuiken, die van iedelheid, en geveinsheid, afttand gedaan -hadden.

22- Dit onderwys, van defe Ryksboden, aan de heilbegerige vragers, gegeven, word, tot trpoft van de gelovige joden, toe^epift, vs. 6. Dat is '(. ge fa Je der gener, die na Hem vragen: die U aangejigte foeken; (dat) is Jakob

Sela. . . r\m\ .

xx. Wat dcfë woorden, op haarlelven betreft : daarin gefchied wederom (gelyk vs. 5.) een voordel, dat betrekking febynd te hebben, an. ö$eer in 't gemeen, toe God den Vader: Dat is bet geflagte der gener, die na Hem vragen, bb. Meer in 't byfonder, tot God den Soon: die U aangefigte foeken; {dat) is Jakob Sela.

aa. Met betrekking tot God den Vader: Dat »s 't. geslagte der gener, die na Hem vra-

§. Dat, in t Hebr: nr,/«, dat volk, fodanig, in derfelver ftaat, en eigenfchappen, vs. 4. en in derfelver voorregten, en fegeningen, vs. 5. befchreven.

Is 't geslagte der gener , die na Hem vragen.

1. Een geslagte. t. Is een gemeenfchap van menfchen, onder malkanderen nauwe verènigd: die wel, uitenen oioede gelproten, en van ené felvde leevtyd fyn; maar ook van fulke, die fig nauwe aan malkanderen verbonden hebben, of die van defelvde feden, en gewoontens, fyn, al is 'c, dat fy niet gelyktydig ieven. (Luk. XVI: 8.) 2-, Hier ter plaatfe. 1. Syn 't de ware vromen het volk des Heren.j, uit de joden; die uit God geboren, feer nau-ve in den g-^eft verènigd fyn, ene heilige gemeenfchap onderling oeffenen, m feden met malkanderen ovtreenfteminen, van de waereld afgefcheiden, en onderfcheiden, die bun volk, en hunnes Vaders huis, haaatn vergeten, Pf XLV: n. n. So genoemd, 111 tegenftelling van de vleelchelyke Joden, die fich loièer ophungeflagteberoemden; dat nu geen plaats meet hebben lbude.

b r n. Hun