is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontledende verklaringen van enige psalmen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den XXIV Psalm w. 9. £37

II. A. K. /3. b. 2. BB. kk. tot het andere, voortgingen, om aldaar den ryks - fetel van hunnen groten Koning te. jjveftigen.

22* Sy gaan dan in hunna overwinningen voort, vs. 9, 10.

etu. En roepen nog andere volkeren, toe, vs. 9. Heft uwe hoofden op, gy poorten! ja vs% 9> heftop, gy euwige deuren. 1. Defe woorden fyn, lakelyk, verklaard, vs. 7. en daarin is geen onderfcheid op te merken, dan dat vs. 7. vermaand word, aan de euwige deuren, verheft u, of word verheven; daar hier gefegd word, en (of ja) heft op: waarin wy geen wefenlyk onderfcheid konnen ontdekken, a: Sy eifchen ook nog andere volkeren, voor hunnen Koning op; en willen, dat groot en klein fig aan Synen ryks-ftaf lullen onderwerpen: fy, die des Heren deden gedenken, fwegen niet llille, omdat aan hunnen Koning de belovte gedaan was, Pf. LXXII: 11. Dat alle Koningen fig voor Hem fouden nederbuigen'. alle Heidenen Plem fouden dienen.

00. En dat gav wederom gelegenheid, tot ene nadere onderhandeling, vs. 10. Daar. aa. De w< Ia> vorige vrage herhaald word: Wie is Hy, deje Koning der ere? bb. Die met defe woorden word beantwoord: De Here der hytrfcharcn: Dit is de Koning der ere, Sela.

aa. Merken wy op de vrage: Wie is Hy, dese Koning der ep,e? Of fo als er eigenlyk, volgens de ontleedtekenen, gefegd word: Wieis Hydese: Koning der ere. Wy hebben defe woorden, vs. 8. fakelyk verklaard. 1. Alleenlyk moeten wy nog aanmerken: dat defe woorden: Wie is Hy defe: (*) In den grondtekit, meer vart de volgende afgetcheiden worden, en dat het woord Kin, boe', nog tusfchen beiden ingevoegd word, dat vs. 8. niet gevonden word. 2.

Wie

(*) lnvenimus Mc tres voces: Pit ,0. In Accentaatione Me. trica, fub prima yoce ""S , collocatur Malipach; fub Jècunda KI!"!, Munach inferior; et fupra tertiam; !"1T, Jarka: aiqiie adeo debent, fetunèum Accentos , yerti: Quis, Hic ille ?

GG 3