Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z, M G? JS *P M *ZL %

DER

W A A TL H E 1 E.

uit'gesprooken in de

NEGENTIENDE ALGEMEENE VERGADERING DES

GENOOTSCHAPS;

den tweeden van Oogstmaand. M D CCLXXXXI.

"^j/at is waarheid? vraagt mijn harte ■

Wat gelooft of hoopt mijn ziel'?

Zeeman! zietge uw veege kiel, Schoonze voormaals ftormen tartte,

Drijven tusfchen kolk en klip; Daar Gods dreigende Almngtsvingren Donderkloot eh blikzem flingren

Op het roer- en- mastloos fchip:

Zeeman! ik benijde uw lot: In den veegden nood vwtröuwtgij met een flerend oog op C-cd. I. Deel. O Ty™

Sluiten