Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p8 N A ï N.

TEGENZANG.

REI van JONGELINGEN.

Hij leefc, hij leeft, hij leeft! Wie is 't die hem het leeven geeft?

REI van MANNEN.

Hij kwam en fprak — ontfloot

Den kerker van de dood: Hij fprak — één woord! en alles beeft,

De doode leeft! 't Is Jefus die hem 't leeven geeft!

R E I van VROUWEN.

Nooit zagen hier de fterflijke oogen

Met meerder vreugd het rijzend licht, Dan wij het vriendlijkst mededoogen Op Jefus aangezicht.

M A R A.

Ik buigme voor dien Heer, Hij gaf mijn' zoon mij weêr, Noemt mij geen Mara meer!

ALLE

Sluiten