Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

® O JD.

ODE.

O ntzachlijk hoogstweldadig God! o Bron van mijn beftaan, Befchikker van mijn lot! 'k Zal, met een beevend hart voor uwen throon geboogen,

Uwe Almagt ftaamlend hulde biên; Natuur, dat fpreekend beeld van uw geducht vermogen, Doet mij Uw grootheid zien.

*J»>4> <£«4>

De Schepping wierd op Uw bevel; Gij vormde, uitlpheer bijfipheer, 'tommeetbaarWaereldftel; Nog doet Gij, om de zon, deezeaarde,wentlend, zweevcn;

't Gebergte zet de golven perk; De daauwdrup voedt de plant, de plant het dierlijk leven; 't Is al, 6 God! uw werk.

B 5 Hoe

Sluiten