Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* DE BIJBEL, EEN GODLIJK BOEK.

Hoe grootsch is 't, dat hier de Ongezienen

De wijze van zijn' Dienst gebiedt! Want regt gelukkig God te dienen

Leert een bedorven Reden niet* Dit Schrift leert ons een* dienst gewennen

Waar aller eerdienst voor verdwijn';

Wijl 't waare Vroomheid fchift van fchijn. 'tLeert God, den Mcnsch en Jezus kennen!

En zou het dan niet Godlijk zijn ?

W «W*

't Leert U, uw' Vijand zelf beminnen, U, die van haat en wraaklust brandt;

Maar 't brengt ons tevens klaar te binnen Een vinding van 't volmaaktst' Verftand,

Terwijl 't aan Zondaars doet befeflèn

Hoe God, Rechtvaardig, Heilig, Goed, Genaakbaar is, door 'sHeilands bloed;

Een leer', die 'tBoek, dat wij verheffen, Va,n Hemelglansfen fchittren doet.

Dan^

Sluiten