Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XIX. DEEL. 27

niet gewaagt;van de Engelfche zyde, omtrend een punt van veel gewigt, meerder gerust gefteld wierden. In het 5de Artikel, naamenlyk , van het Weener- Verdrag, hadt de Keizer zig verpligt, alle vaart op de Indiën, uit de Goftenryklche Nederlanden, te zullen doen ophouden, met uitzondering van twee Schepen , die de Oostt ndifche Maatfchappy, nog eene enkele keer, derwaarts zou mogen zenden, en welken, by de terugkomst, 'hunne waaren in Vlaanderen zouden mogeri verkoopen. Maar, hier op, volgde, onmiddelyk, in dat zelfde Artikel , dat de Koning van Groot - Brittannie en de Staa» ten der Vereenigde Nederlanden , (die, ge» lyk men gezien heeft, 'er mede ais handelende partyen in voorkwamen ) zig ook , van hunne zyde , verpligteden , om , zonder uitflel, eene nieuwe Lyst van inkoomende en uitgaande regten , voor den handel in de Ooftenrykfche Nederlanden, met zyne Keizerlyke Majelteit, te regelen, ingevolge van het van 26 Lid van het Verdrag van Barrière , van den jaare 1715 , waartoe, en tot het geen verder, ten opzigte van dat Verdrag en der Haagfche overeenkomst van den jaare 1715 , nog te vereffenen ftondt , terftond Gemagtigden zouden benoemd worden, on zig naar Antwerpen te begeeven , en al-Jaar dit werk, ten fpoedigften mooglvk, en, uiterlyk, binnen twee jaaren, aftedoen. (y)

Daar

(y) Rousset, Recueil, Tom 6, «. »i. Zie ook Wagen* ysderl. Hift, XIX. D. Si. 49.

Sluiten