is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach van vernuft en kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 3

o Volken.' wie gy zyt,

Duld nimmer dat de tyd , Of weelde, u zóó verflappen,

Dat gy geduldig — weêrloos ziet, Uw recht als ïnetnch vertrappen,

Neen, Volkeal duld dit niet.

En Gy! wier edel han,

Gevoelt wat wrede fmart, Ons Vaderland bejegent.

Gy Brutnsfen van onzen tyd!

Uw doel worde eens gezegend,

Der dwisglandy ten fpyt.

*

Eens worde uw deugd beloond,

Daar ons 't verfehiet vertoond, Een aantal Vryheidsvrinden; —

Die zich getrouw met hart en hand» Aan haaren dienst verbinden,

Tot heil van Nederland.

* t Zoo ——