Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i'April tot 30 Sept. Zondags ys morg. ten 5, 7 en ïc uuren , 's midd. ten 2, half 5 en half 6; in de week 's morgens ten 6 , 8 en 10 uuren ; van den 1 O&ober tot 21 Maart 's morgens ten 7, 9 cn 1 uure, 's midd. ten 3 en half 6 uure, L;gt op de 3?rinfegr. tusfehen de ütrechtfe Straat en Araftel : men betaalt tot Muiden ƒ ft. 12 p. en van daar op Naarden 3 ft- 4 p, dus 9 ftuiv. tot Kaarden, zie fÜtsp, Nes, (de) Zie traveren.

Noord-wijk , en Noerdwijkerbout, 's Maandag av, •enSchuitvan de Bloem-en eenvandeNieuwmarkt.

Nietfwkerk , Zomers Dingsd. en Vrijd. avond, met het luid.-n der Boomklok, 's Wint. Vrijdag Vmorg. ten to uuren van de Texelfche Kaai.

Nijmegen, Donderdag 's morgens vroeg van de Ci -gel hij de Lutheifche Nieuwe Kerk.

Neurenberg , zie jin.hem.

Nieiiwenrtam, alle dagen ten 10, 12, 2, 4 en Zomers ook ten 6 urnen een Schip.

O.) Ouderkerk, Maandag en Vrijdag ten 1 r uur, van 't Kokkin. :

Oudewter, ten ii auten van 't Rokkin. bij de Gapeïftccg.

Sluiten