Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

meende, dat zy bekennen zoude, .datzy de Moeder van zyn voedfterlihg was, verzogt: haar een ogenblik mee haar verhaal te wagten, ftond op en fchreef aan Mietje het volgende Briefje Myn waarde.

Verzoeke zo goed te willen zyn van zo dra gy deze ontfangen hebt, met brengfter des zelve mede te komen, die u geleiden zal ter plaatze , alwaar gy uwen waarlyk opregten vriend vinden zult iPAzinval dit Briefje deed hy , door de oppafler bezorgen, zo dra dit gedaan was, ging hy weder zitten , en de zieke Juffer vervolgde haar reden. „ eene tedere verbindtenis maakte het geluk in de fmerte van myn leven. Ik beminde eene Juffer, met welke ik groot gebragt was, duizend maaien meer, dan my zelve. Haar genegendheid jegens my, was niet minder opregt en teder. Ik mag haar nu noemen , de redenen die haar verpligten om haaren waaren naam te verbergen houden op: de wreede bedrieger, die haar verleide, bedroog, en verliet, heeft geen magt meer op haar, die haar het leven bitter maakte , zullen haar niet aan de andere zyde van het Graf vervolgen, daar het offer van hun hand ruft. Haar naam was Emilia S** Zy was een Dochter. van een Goud, Smit, dien de haat van een beampt Perfoon op het Schavot zoude gebragt hebben, na dat hy hem geruïneerd had. Zyn ongevallen zyn bekend Gy weet dat het geval hem een middel aan de hand gaf ora uit de C ge-

Sluiten