Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y A N U ui R *V

1 Donderdag.

2 Vrydag.

3 Zaturdag.

4 Zondag.

5 Maandag.

6 Diagsdag.

7 Woensdag.

8 Donderdag, p Viydag.

10 Zamrdag.

11 Zondag, ia Maandag. <

13 Dingsdag.

14 Woensdag.

15 Donderdag, lö Vrydag.

17 Zaturdag.

18 Zondag, ip Maandag, ao Dingsdag.

51 Woensdag,

52 Donderdag. 23 Vrydag. 34 Zamrdag, 25 Zondag. 2Ö Maandag.

27 Dingsdag.

28 Woensdag. 39 Donderdag.

30 Vrydag.

31 Zamrdag.

Nieuwjaar. Macarius. Ggnoveva.

Pharaildus. • N

Thelosph. (J^VoUeMaïti.

Drie Koningen,

Rayraundus,

Ei'hardus.

Julianus.

Boudewyn,

Hyginius.

Arcliadius. Leste Quart.

Juletra.

St. Pontiaan,

St. Paulus,

Mari'ellus.

S. Antlion.

St. Piecer.

Maria en Marthï.

Fab. en Seb. «5-1 Nieuwe Maan

S. Agniet. S. Vincent. Emerentia.

Timotheus. ^

S. Pauli bekeering.

Policarpus.

Chryfofthom. »a\

Carolus. JjEerrte Quart.

Fr: de Salis. Aldegonda. [ Petr. Nol,

Sluiten