Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IVINTER.-MAAND.

1 Moord Toneel te Naar den 17,56.

2 Elburg door e Franjehen verlaten 16-3.

3 Hertog van Parma GoaV. der Neder!, overl. 159:2»

4 Kardinaal Kiche'.ieu overheden 1642.

5 Boileau gebooren 1630.

6 '/ Concilie van Trent gecindigt 1563.

» *** J. F. Friderici Goavern. Gen.r. van Surin. geb. 1751.

8 De Hol!. Steeden in haare oadjle lügeer. regten lier/. 1O50.

9 Leo X gebooren 1475.

lö Tron'ps Ze./lag teegens Enge'. 1652. II Haarlem beleeg. door de Spanjaards 1572» la Alva overheden 158a.

13 Apologie van fV. I. tot den ban van Flips 1580.

14 Tyclio Broche gebooren 1546.

15 Raad Penf. G. Fagcl overheden 1688.

16 Staatswet tegen 't ntish. van den Predik/loei 1654.

17 Afftand van Leicester 1587.

18 Vertrek van Alva uit Nederland 1573.

19 Oost. Inde Comp. opgericht 1722.

aQ Oor!. Vefkl. van Engeland tegeus Holland 1780. ai Een Kruid MagaZyn te Maaflticht gefprongen 1761.

22 Egbert de viy Temtninck gebooren 1700.

23 Mr. J. G. IVichers Gouvern. Gen. in deeze Colonie, gearrivecr met 't Schip van Gapt, C. K00S 1784.

24 Verbond met Marokko 16091

25 Newton gebooren 1642.

26 Olivier CronW i tot Protector van Engeland 1653.

27 9000 Fr. t. eiken uit Utrecht om in Holl. te vallen 1672.

28 Zwammerdatn verbrand 1672.

29 D ■ Nederl. Vloot van Smirua door de Eng. aangetast 1664,

30 Kocv rden door de Groningers ingen. 1672. %\ Bodegraye verbrand door de Franjche 1672,

ECLIÏ»

Sluiten