Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *o )

ffa.tn.le dagel. écu ut» later tot *t begin v*n de volgende «erfte en laatftc quartier.

Gouda . alle morg. ten half lt uur een Schuit, . den Haag, alle dag. Zom. ten half 2 en s'VVinr. ten I uur een Sch en bij befl. water s'morg ten 9 uur een Wag, Leijden, alle morg. ten half 10 uur eenMarktfchuit. Londen, alle 3 di.-en een Beurtman. Middelburg en Nijmegen, gaat dagelijks een Bcuttfchip. Scbhdam, alle morg. behalv. Zond. ten half 10 uuren van daar urug Zom ten 3 en s'VVint. ten half 3. Schoonhoven, Dingsd. Dond. en Saturd. een Schip» Sluis in Vlaanderen, Dingsd. Dond. en Saturd. doch van pmo. Nov. tot uit. Pebr. alleen Woensd. en Saturd. een Schip met 't eerfte getij.

van UTRECHT op Antft. even eens als van Amji. op Utrecht (zie bladz.4.) den Haag, Dond, cn Saturd. nam. ten 4 uur een Schip. N B. bij befl. water s'morg. ten half S een Wagen .vaa buiten de Cath. Poort. Maarfen, alle nam. zom. ten 3 en s'wint. ren t uur. Leijden door Woerden en Bodegraven, van IJ April tot 15 Od. s'morg. ten 7, iz en s'av. ten 8 uur, doch van '5 Oct, tot 15 Apr. geen fchuit ten 12 uur. NB. bij belloot. water s'morg. ten 9 uur eer. Wagen op Leijden.

de Vaart, s'morg. ten 6, 7, 8, 9, 10, n cn 12 uur, nam. ten r, 2, 4, 5 en 6 uur een Schuit.

Tsfëflein, in den zom. nam. ten 3 en in de winter ten 2 uur een fchuit.

van ZAANDAM op Amflerdam, gaat alle uuren een fchuit van s'morg. ten 5 tor s'avonds 7 uut, doen van 1 Od. tot 31 Maart dc eerfte fchuit s'me-rg, ten 6, endc laatftc nam. ten 4 uur.

HET

Sluiten