is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak, voor het jaar MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

ODE»

Natuur! u zij raiju lied gewijd %

U, die zo mild als goed, De fchepzleu door uw gunst verblijdt,

En alles baart en voedt. Mijn oog zi-ït uw aanvalligheid,

Bij *c aangenaamst genot; Uw Schepper is vol majefteit

Mijn Vader, en uw God.

Mijn hart gevoelt, bij al uw fchat3

Een gloed, die mij verrukt, En troost en zegening bevat,

Waar dengd de vrucht van plukt. Zou 'k ongevoelig op u zien,

Weldadige Natuur! Uw Vader nimmer hulde biên,

Voor 't wi;s en grootsch beltuur?

Maar