Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GE OGR AP ir I SCHE

E E S C H R Y V I N Gi-

VAN HET

STICHT UTRECHT.

De Provincie van Utrecht, welke men '• in het hier voorgeplaatst Landkaart jen ziet, werdt oudtyds en worde nog dikwyls het Sticlu genoemd, welke «aam : een Bisdom bctetkent; wyl dit Landschap ' eertyds een Bisdom geweest, in denjaare 1757 door Koning Phi'ippus den II den vaH Spanjen, en Paulus den Iv den Paus van Rome , tot een Aartsbisdom verheven '• is. Dit Landfchap, ligc genoegzaam in het midden der zes overige Provinciën, en is dëkleinste van dit zevental , van de faamverbonden gewesten , wordende de lengte van (fit gewest, gereekend van den mond der Ecm af, tot aan'tuitter.ste van het Land v<m Hageftein, over de Lek op niet meer dan ruim agï uuren gaans gefchat, doch de breedte van Küdelfteert, of van omtrent Aalsmeer , tot aan de Grebbe boven Rheenen , kan omtrent vyftien uuren gaans ha&lenè Ia den omA'-t - uuk<*

Sluiten