Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2° BRIEF

gaten van eene cirkelronde gedaante , door welke deeze kelders het licht ontvingen van het bovenfte des bergs. s Ik zoude buiten de grenzen gaan , die ik my hebbe voorgefchreven , indien ik myne denkbeelden opgaf met bctrekkinge tot de vorming van verfcheiden eilanden, en ftrooken lands, van welke het duidelyk bewezen fchynt , dat zy haaren oorfprong aan vuurbraakingen vcrfchuldigd zyn.

Ik ben geneigd om te gclooven, dat men, door aaneengefchakelde en aanhoudende waarneemingen , zoude ontdekken, dat verfcheiden gronden, op eenen zeer grootcn afftand van de vaste kust, gevormd zyn door de uitberftingen van onderaardfche vuuren. Overal, waar men die tot glas geworden ftof, welke men lava noemt, aantreft, daar zyn, zckerlyk, Vuurbergen geweest: maar door de waarneemingen, welke ik gedaan hebbe, in het Koningryk van Napels, ben ik overtuigd geworden , dat deeze foort van voortbrengfelen eencr vuurbraakinge zeer zeldzaam is , in vergelykinge van verfcheiden andere mengfels en zamenvoegingen van verfchillcnde ftoften , voortgebragt door de onderaardfche vuuren, zonder den minften trap van glaswordinge ;

en

Sluiten